De eregalerij bevat een selectie van meesterwerken van schrijvers uit Het Pantheon, de permanente tentoonstelling in het Literatuurmuseum met hoogtepunten uit 1.000 jaar Nederlandstalige literatuur. 

Een selectie van het mooiste en meest waardevolle dat de Nederlandstalige literatuur in de loop der eeuwen heeft voortgebracht, dat vind je in deze eregalerij. De selectie is tot stand gekomen door een samenwerking van het Literatuurmuseum, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en Bibliotheek.nl.

Uit de honderd schrijvers in Het Pantheon, de permanente tentoonstelling in het Literatuurmuseum met hoogtepunten uit duizend jaar Nederlandstalige literatuur, kozen zij er 25. Allemaal auteurs die vóór 1941 zijn overleden en van wie de teksten momenteel rechtenvrij zijn. Van elke schrijver werd één boek gekozen, het ook nu nog meest tot de verbeelding sprekende, dat hier gratis kan worden gedownload en gelezen.
Choose among free epub and Kindle eBooks, download them or read them online. You will find the world’s great literature here, with focus on older works for which U.S. copyright has expired. Thousands of volunteers digitized and diligently proofread the eBooks, for you to enjoy.

No fee or registration! Everything from Project Gutenberg is gratis, libre, and completely without cost to readers. If you find Project Gutenberg useful, please consider a small donation to help Project Gutenberg digitize more books, maintain its online presence, and improve Project Gutenberg programs and offerings. Other ways to help include digitizing, proofreading and formatting, or reporting errors.

No special apps needed! Project Gutenberg eBooks require no special apps to read, just the regular Web browsers or eBook readers that are included with computers and mobile devices. There have been reports of sites that charge fees for custom apps, or for the same eBooks that are freely available from Project Gutenberg. Some of the apps might have worthwhile features, but none are required to enjoy Project Gutenberg eBooks.
‘Wij geloven niet in genders’, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vorige vrijdag in De afspraak. ‘Er zijn twee geslachten: man en vrouw.’ Aanleiding was de hetze over Evras, de gids voor de lessen seksuele opvoeding in het Franstalige onderwijs. Behalve seks en relaties komt daarin ook het verschil tussen sekse en genderidentiteit aan bod. Van Grieken verzette zich tegen het onderricht van ‘genderideologie’ op school. Dyab Abou Jahjah sprak zich de dag voordien in De afspraak eveneens uit tegen ‘genderideologie’ op school, maar hij verstond daar iets anders onder dan Van Grieken.
The Wollemi pine was thought to have gone extinct 2 million years ago until it was rediscovered by a group of hikers in 1994. Now, scientists have decoded its genome to understand how it's survived — almost unchanged — since the time of the dinosaurs.
Frank Lloyd Wright said, "The mother art is architecture. Without an architecture of our own, we have no soul of our own civilization." This sentiment captures the essence of architecture: a blend of practicality and artistic expression.

Through the ages, influential architects have shaped our world, making it not just functional but also aesthetically pleasing. In this article, we delve into the lives and works of some of the most famous architects who have left an indelible mark on modern architecture and the world of design as a whole.
Emojitonemojiton.com  2023-08-18
The Smart Emoji Finder
Niets is zo voorspelbaar als een vast energiecontract. Tot op de eurocent weet u vooraf welke factuur op u afkomt. Geen wonder dat vóór de energiecrisis een grote groep consumenten voor het comfort van vaste tarieven koos.

Maar toen de energieprijzen door het dak gingen, zag de ene na de andere leverancier zich genoodzaakt geen vaste contracten meer aan te bieden, en de lopende contracten zelfs om te zetten van vast in variabel. Die contracten worden om de maand of om de drie maanden aangepast aan de evolutie van de marktprijzen.

Sinds begin dit jaar ziet de wereld er alweer anders uit en beginnen energieleveranciers mondjesmaat weer vaste contracten aan te bieden. In het jongste rapport van energieregulator Creg is sprake van zes vaste tarieven voor elektriciteit en vijf voor aardgas. En dus rijst de vraag of die interessant zijn.weer
A smartphone in your pocket all the time makes it easy to record impressive videos or simply record your screen. Historically, editing those videos on your Android phone hasn't been as easy, but that's not the case anymore. We'll show you how.

Like many things in the Android world, you have many options for editing videos. For the majority of people, the best option is the one already installed on your device. Google Photos is a popular app that has video editing capabilities, as does Samsung's stock Gallery app. We'll cover both.
Onderwijsondersteuning bij informatievaardigheden

Doorheen je studieloopbaan word je voortdurend geconfronteerd met informatiebronnen. KU Leuven Bibliotheken zet je op weg om efficiënt en betrouwbaar om te gaan met deze wetenschappelijke bronnen.

Informatievaardigheden omvatten:

  • het zoeken naar wetenschappelijke bronnen
  • het formuleren van je zoekvraag
  • het bepalen van de betrouwbaarheid van een bron
  • het refereren naar je bron
  • het respecteren van de wetenschappelijke integriteit
Hieronder vind je onze interactieve tutorials, aangevuld met tools en initiatieven om je te ondersteunen bij informatievaardigheden.
Je moet refereren naar je bronnen. Een wetenschappelijk document moet namelijk reproduceerbaar zijn:

alles waarnaar jij verwijst, moet een lezer kunnen terug vinden. Tevens refereer je naar andermans

bronnen, omdat deze collega’s veel onderzoek hebben verricht en dus de credits verdienen.
What is Etymologeek?

A free multilingual dictionary that not only shows word histories but also draws them.

How to find etymologies?

The best way is just to try typing a word into the search bar above. If the quick suggestions you get are not enough, hit Enter on your keyboard to get the full results.
Bugs. Happen. Debugging and Troubleshooting Reimagined

We believe in a holistic debugging and troubleshooting approach that is radically straightforward and intuitive. Fiddler is committed to delivering you successful outcomes and solving your pain points without sacrifice.
Hij is een van de godfathers van Artificial Intelligence, maar vandaag maakt Yoshua Bengio zich grote zorgen over zijn uitvinding. Over tien jaar kunnen de systemen al slimmer zijn dan wij, gelooft hij. ‘Ik heb altijd gedacht dat we de menselijke intelligentie moesten trachten te imiteren. Nu denk ik dat dat een grote vergissing zou zijn.’
Een egaal groen, gemillimeterd gazon zonder een sprietje onkruid? Steeds meer Belgen passen ervoor en gaan voluit voor een ecologische tuin met levendige bloemenweide, bloemenakker of bloemrijk grasland. Tuinaannemers zien de trend elk jaar groeien… maar ook keer op keer dezelfde fouten opduiken. “Het is heel verleidelijk om meteen een mengsel in te zaaien, maar de mooiste of meest duurzame bloemenweide zal het niet opleveren. Je hebt echt wel wat kennis en geduld nodig”, vertelt Frederik Houssin, gespecialiseerd in ecologische tuininrichting.
Europa heeft een wettelijk kader ontworpen voor de ‘digitale euro’. Contant geld blijft belangrijk, maar een digitale versie ervan kan volgens de Europese Commissie een waardevolle aanvulling zijn.
In je persoonlijk rapport ontdek je wie recent welke gegevens van jou heeft geraadpleegd.

Federale overheidsinstanties verzamelen gegevens over jou (zoals je naam, adres of geboorteplaats) en wisselen ze uit met andere overheden of instellingen. Dat doen ze om jou bepaalde diensten te kunnen verlenen of om hun publieke taken te vervullen. De uitwisseling van die gegevens is streng beveiligd en gebeurt binnen een strikt wettelijk kader, met respect voor je privacy.
Krijgt u van Facebook weleens de vraag om iemand, van wie u weet dat hij is overleden, een gelukkige verjaardag te wensen? Pijnlijk, gelukkig is dat te vermijden. U kunt zelf instructies achterlaten over hoe uw online accounts moeten worden beheerd in geval van inactiviteit of overlijden.

Mensen overlijden soms zonder heldere instructies achter te laten voor het beheer van hun online accounts. Gelukkig bieden Apple, Google en Facebook oplossingen, zodat nabestaanden niet met dat probleem worden belast.
These clever tools save you time so you can get straight to work — in a way only Android could allow.
Sinds 2021 kunnen we bij de installatie van onze zonnepanelen niet meer kiezen voor het systeem van de terugdraaiende teller. Om dit te compenseren, introduceert de Vlaamse regering een investeringspremie voor zonnepanelen. Kom jij daarvoor in aanmerking?
Generated: 2023-09-29 06:23
Compiled: 2023-07-30 17:52
Guido Van Hoecke